Wyróżnienia

Od 2018 roku znajdujemy się w żółtym przewodniku Gault&Millau wyznaczającym trendy kulturowe nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Od 2019 roku jesteśmy wyróżnieni czapką i utrzymujemy ją do dziś, ciągle się rozwijając i pracując na kolejne. 

W Warszawie jesteśmy znani z najlepszego hummusu. Potwierdzają to:

1 miejsce Wawa Hummus Week

2 miejsce w rankingu na Najlpeszy Hummus w Warszawie

https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56,141634,19463737,najlepszy-hummus-w-warszawie-nie-szukaj-go-na-poznanskiej.html