Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.maghreb.pl (dalej: Strona).
2. Strona zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r..

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest KATARZYNA FURMAN, Małowidz 36 06-323 Jednorożec wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7611524055 (dalej: Spółka).
2. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
a. Spółka realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:
– udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– realizacji usług świadczonych przez Spółkę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może zostać w dowolnym momencie cofnięta.
b. świadczenia usług społecznościowych,
c. marketingu, remarketingu, afiliacji,
d. działań analitycznych i statystycznych.
5. Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
7. Do przetwarzanych przez Spółkę danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
8. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres info@maghreb.pl.
9. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności strony, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Cookies

1. Podczas pierwszej sesji na stronie www.maghreb.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności strony” jest konieczna do prawidłowego działania.
3. Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny.
4. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na stronie. W ramach funkcjonowania strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.